فروشگاه جامع فایل | عملکرد اجراییخواندن ریاضیات وتیوری ذهن
عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن
عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن

عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن در سال های ابتدایی را تحت تاثیر قرار می دهد

عنوان انگلیسی: Executive functioning predicts reading, mathematics, and theory of mind during the elementary years

سال نشر: ۲۰۱۶

نویسنده: Rachelle H. Cantin, Emily K. Gnaedinger, Kristin C. Gallaway, Matthew S. Hesson-McInnis, Alycia M. Hund

رشته های مرتبط: روانشناسی

تعداد صفحه فارسی: ۱۷ تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳

شناسه: ۱۰.۱۰۱۶/j.jecp.2016.01.014

دانشگاه: Illinois State University, Normal, IL 61790, USA

نشریه: Journal of Experimental Child Psychology

شاخص اعتبار نشریه

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی آن بود که چگونه مولفه های عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات و کارایی تیوری ذهن را در سال های اولیه ،تحت تاثیر قرارمی دهد.یک نمونه ۹۳نفری از کودکان ۷ تا ۱۰ سال ،کار اندازگیری حافظه فعال،خودبازداری،انعطاف پذیری، خواندن،ریاضیات و تیوری ذهن را به انجام رساند.تحلیل مسیر نشان داد که هر سه مولفه عملکرد اجرایی (حافظه فعال ،خودبازداری و انعطاف پذیری)واسط تفاوت های سنی در درک مطلب هستند، در حالی که سن، ریاضیات و تیوری ذهن را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد.بعلاوه خواندن،واسط تاثیر مولفه های عملکرد اجرایی روی ریاضیات و تیوری ذهن است،به جز اینکه انعطاف پذیری نیز ریاضیات را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد.این یافته ها جزییات مهمی درباره رشد و پیشرفت عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات و تیوری ذهن در سال های اولیه فراهم کرد.

Abstract

The goal of this study was to specify how executive functioning components predict reading, mathematics, and theory of mind performance during the elementary years. A sample of 93 7- to 10-year-old children completed measures of working memory, inhibition, flexibility, reading, mathematics, and theory of mind. Path analysis revealed that all three executive functioning components (working memory, inhibition, and flexibility) mediated age differences in reading comprehension, whereas age predicted mathematics and theory of mind directly. In addition, reading mediated the influence of executive functioning components on mathematics and theory of mind, except that flexibility also predicted mathematics directly. These findings provide important details about the development of executive functioning, reading, mathematics, and theory of mind during the elementary years


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

executive functioning predicts reading, mathematics, and theory of mind during the elementary years_1685043269_61255_11581_1903.zip0.35 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 17,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت

کد لودینگ سایت