فروشگاه جامع فایل | مهار نور و پلاستیسیته برای کاربردهای بالینی
مهار نور و پلاستیسیته برای کاربردهای بالینی
مهار نور و پلاستیسیته برای کاربردهای بالینی


Harnessing neuroplasticity for clinical applications

مهار نوروپلاستیسیته برای کاربردهای بالینی

فلج مغزی یک ناتوانی و اختلال حرکتی است که در اثر آسیب به مغز قبل، یا در حین تولد و یا در اوایل دوران کودکی ایجاد می شود در نظر داشته باشید در حالی که خود آسیب مغزی وارد شده به مغز قابل درمان نیست، اما فلج مغزی دژنراتیو نیست و در طول زمان بدتر نمی شود.
خاصیت نوروپلاستیسیته به معنای توانایی مغز برای تطبیق و تنظیم مجدد خود می باشد؛ به طوری که عملکردهای تحت تاثیر از آسیب مغزی را می توان به مناطق سالم مغز منتقل کرد.
همان طور که کودکان بزرگتر می شوند، مغز آنها نیز بزرگتر می شود؛ اما مناطقی از مغز که تحت تأثیر آسیب قرار گرفته اند به همان اندازه باقی می مانند.
دکتر کارن پیپ در کتاب خود با عنوان “ پسری که می‌توانست بدود اما راه نمی‌رفت “ توضیح می‌دهد که نسبت آسیب مغزی به بخش سالم مغز کاهش می‌یابد و در نتیجه پتانسیل بهبود عملکردها را افزایش می‌دهد.

نویسیندگان :

Cramer, S. C.; Sur, M.; Dobkin, B. H.; O'Brien, C.; Sanger, T. D.; Trojanowski, J. Q.; Rumsey, J. M.; Hicks, R.; Cameron, J.; Chen, D.; Chen, W. G.; Cohen, L. G.; deCharms, C.; Duffy, C. J.; Eden, G. F.; Fetz, E. E.; Filart, R.; Freund, M.; Grant, S. J.; Haber, S.; Kalivas, P. W.; Kolb, B.; Kramer, A. F.; Lynch, M.; Mayberg, H. S.; McQuillen, P. S.; Nitkin, R.; Pascual-Leone, A.; Reuter-Lorenz, P.; Schiff, N.; Sharma, A.; Shekim, L.; Stryker, M.; Sullivan, E. V.; Vinogradov, S.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10.1093brainawr039.pdf_1681812873_59921_11581_1629.zip0.39 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت

کد لودینگ سایت