فروشگاه جامع فایل | فشار دستمزد و کیفیت حسابرسی
فشار دستمزد و کیفیت حسابرسی
فشار دستمزد و کیفیت حسابرسی

عنوان انگلیسی: Fee pressure and audit quality

سال نشر: ۲۰۱۴

نویسنده: Michael Ettredge , Elizabeth Emeigh Fuerherm , Chan Li

رشته های مرتبط: حسابداری

تعداد صفحه فارسی: ۲۱ – تعداد صفحه انگلیسی:۸

شناسه: ۱۰.۱۰۱۶/j.aos.2014.04.002

دانشگاه: University of Kansas, United States

نشریه: Accounting, Organizations and Society

شاخص اعتبار نشریه

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط فشار هزینه حسابرسی ( ممیزی ) با اندازه گیری معکوس کیفیت حسابرسی ، تحریفهای موجود در داده های حسابرسی، در طول رکود اقتصادی اخیر می پردازد . فشار هزینه در یک سال ، به عنوان تفاوت بین معیار حق الزحمه حسابرسی “طبیعی” و حسابرسی واقعی اندازه گیری می شود . ما فشار هزینه را مثبت و معنادار دریافتیم همراه با تحریف های حسابداری در سال ۲۰۰۸، مرکز رکود اقتصادی . نتایج ما نشان می دهد که حسابرسان به برخی از مشتریان در سال ۲۰۰۸ امتیازات هزینه ای دادند و این فشار هزینه با کاهش کیفیت حسابرسی در آن سال همراه بوده است.

Abstract

This study investigates the association of audit fee pressure with an inverse measure of audit quality, misstatements in audited data, during the recent recession. Fee pressure in a year is measured as the difference between benchmark “normal” audit fees and actual audit fees. We find fee pressure is positively and significantly associated with accounting misstatements in 2008, the center of the recession. Our results suggest that auditors made fee concessions to some clients in 2008, and that fee pressure was associated with reduced audit quality in that year.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

fee pressure and audit quality_1676141717_59259_11581_1643.zip0.86 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 39,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت

کد لودینگ سایت